Termijn Nationaal actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld wordt verlengd

De termijn van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld wordt verlengd tot 31 december 2026. 

Mariëtte Hamer, de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, blijft ook tot dat moment in functie. 

Meer hierover kun je lezen op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl (bron).