Grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een verstandelijke beperking - factsheet

In de factsheet vindt u een korte introductie over dit type geweld, een overzicht van de signalen die u erbij kan tegenkomen en aandachtspunten voor dit type geweld bij het doorlopen van de 5 stappen van de meldcode.

Factsheet Grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een verstandelijke beperking
PDF document | 3 pagina's | 109 kB
Factsheet | 01-11-2018, update: augustus 2022

Ontwikkeld door

Deze factsheet is ontwikkeld door Movisie in samenwerking met diverse ketenpartners in de aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een verstandelijke beperking. De factsheet is ook als download te vinden bij het onderdeel 'Publicaties' op deze website.