Grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen – net als mensen zonder deze beperking - te maken krijgen met ontspoorde mantelzorg, financiële uitbuiting, fysieke mishandeling, psychische en emotionele mishandeling, seksueel grensoverschrijdend gedrag, schending van mensen- en burgerlijke rechten en discriminatie.