Grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen – net als mensen zonder deze beperking - te maken krijgen met ontspoorde mantelzorg, financiële uitbuiting, fysieke mishandeling, psychische en emotionele mishandeling, seksueel grensoverschrijdend gedrag, schending van mensen- en burgerlijke rechten en discriminatie.

Zij kunnen hiermee te maken krijgen op alle mogelijke plekken. Leidend voor een eventuele melding is de relatie waarin pleger en slachtoffer tot elkaar staan, niet de locatie. Het kan gaan om kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling, kind-oudermishandeling en eergerelateerd geweld.

Met name jonge meiden met een (licht) verstandelijke beperking kunnen te maken krijgen met pooierboys.