17 mei Congres | Intergenerationele overdracht van geweld

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Congrescentrum Bovendonk - Hoeven

Op 17 mei 2024 wordt in congrescentrum Bovendonk te Hoeven door praktijk ‘Bij de Beuk’ een congres georganiseerd met als thema Intergenerationele overdracht van geweld, misbruik en verwaarlozing in gezinsrelaties.

Sprekers

  • Prof. Dr. M. Steketee, Wetenschappelijk directeur Verwey-Jonker Instituut
  • Prof. A. van Dam, hoogleraar antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij
  • De heer S. van Arum en mevrouw L. Vogtländer, experts gefaseerd samen werken voor veilige relaties van Civil Care
  • Prof. Dr. J. Janssen, hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie in Nederland, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en aan de Politieacademie. Tevens is zij bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit. Janssen is cultureel antropoloog en criminoloog.

Meer informatie

Meer informatie en inschrijving via Bijdebeuk - Intergenerationele overdracht van geweld.