Nieuwe subsidiemogelijkheden onderzoeksprogramma GHNT

Voor het onderzoeksprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) zijn gisteren twee subsidieoproepen gepubliceerd: een voor (vroeg)signalering en een voor 'regie en samenwerking bij huiselijk geweld en kindermishandeling'.

De subsidieoproepen bieden ruimte voor onderzoek naar complexe casuïstiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onder vormen van huiselijk geweld vallen ook onderwerpen als ouderenmishandeling en bijvoorbeeld eergerelateerd geweld.

Er is subsidie beschikbaar voor onderzoek naar '(vroeg)signalering' (max. 150.000 euro per aanvraag, totaal 300.000 euro beschikbaar) en voor onderzoek naar 'samenwerking en regie' (max. 200.000 euro per aanvraag, totaal 900.000 euro beschikbaar).

De subsidieoproep Regie en samenwerking richt zich op actiegericht en empirisch onderzoek om de samenwerking, afstemming en regievoering in de integrale aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. Het gaat daarbij om de thema’s: Samenwerking en regie, Integraliteit casuistiek, efficiente en samenhangende inrichting en bijdrage technologie.

De subsidieoproep (vroeg)signalering richt zich op onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering. Het gaat daarbij om de thema’s: instrumenten, disclosure, normstelling en het herkennen van trauma’s.

Zorg voor vluchtelingen

Parallel aan deze rondes staat er vanuit het programma Zorg voor vluchtelingen een oproep Zorg en ondersteuning aan Vluchtelingen in Nederland – Praktijkprojecten, met speciale aandacht voor projecten die binnen het verbeteren van de positie en zorg van statushouders in nulde- en eerstelijnszorg specifiek gericht zijn op vluchtelingenvrouwen die met seksueel en gender-gerelateerd geweld te maken hebben gehad.

Meer informatie

Intenties tot indienen moeten vóór 22 januari 2020 worden doorgegeven. De subsidieaanvraag kan tot 3 maart 2020 worden ingediend. Voor meer informatie en voor het indienen van uw vooraanmelding kunt u contact opnemen met ghnt@zonmw.nl.