Slachtofferhulp Nederland pleit voor betere privacybescherming

Slachtofferhulp Nederland vindt dat de privacy van slachtoffers in de praktijk nog lang niet altijd voldoende wordt beschermd. Om hier aandacht voor te vragen, overhandigt de organisatie vandaag een witboek aan minister Dekker en wordt de campagne ‘Het Witte Balkje’ gelanceerd.

Slachtoffers van misdrijven zijn vaak beschadigd geraakt, lichamelijk en geestelijk. Ook zijn zij vaak bang voor de verdachte, bijvoorbeeld als ze slachtoffer zijn geworden van geweld, stalking of seksueel misbruik.

Slachtofferhulp Nederland

“Het is dan extra pijnlijk als in het strafproces de persoonlijke gegevens en soms intieme details in alle openbaarheid worden gedeeld,” aldus Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland. “Het huisadres van het slachtoffer komt bijvoorbeeld bij de verdachte terecht, namen van slachtoffers worden in de rechtszaal genoemd en medische gegevens worden gedeeld.”

Witboek

Om ervoor te zorgen dat de privacy van slachtoffers beter wordt gewaarborgd en om te laten zien waarom dit zo belangrijk is, brengt Slachtofferhulp Nederland een boek uit: ‘Privacy van het slachtoffer; feit of fictie?’ In het boek komen slachtoffers, professionals uit de strafrechtketen, advocaten, politici en medewerkers van Slachtofferhulp Nederland aan het woord. Zij leggen, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, uit waarom het voor slachtoffers en nabestaanden belangrijk is om van hun recht op privacy gebruik te maken. Deze ervaringen hebben geleid tot de zeven aanbevelingen die in het boek zijn opgenomen. “Onze belangrijkste aanbeveling is dat het slachtoffer wordt geïnformeerd over zijn privacyrechten en dat er keer op keer wordt geluisterd naar de behoeften die het slachtoffer heeft op dit gebied.” Het witboek is hier gratis te downloaden.

Campagne ‘Het Witte Balkje’

Een verdachte wordt tijdens het strafproces goed beschermd. De achternaam wordt afgeschermd en over het gezicht komt een zwart balkje. Waarom wordt een slachtoffer niet op deze manier beschermd? Slachtoffers hebben óók recht op privacy en daarom introduceert Slachtofferhulp Nederland Het Witte Balkje.

Het Witte Balkje staat symbool voor de bescherming van de privacy van slachtoffers in het strafproces. Zo kan Het Witte Balkje over een foto, video of afbeelding van het slachtoffer geplaatst worden, maar slachtoffers kunnen Het Witte Balkje ook gebruiken om persoonsgegevens in het strafdossier af te schermen. In de toekomst moet ieder slachtoffer bij de betreffende instanties kunnen aangeven dat hij of zij gebruik wil maken van Het Witte Balkje.

De campagne is te zien als digitale buitenreclame, als online en als social campagne.