Meer meldingen verkrachting, maar minder aangiften

De politie heeft de afgelopen jaren meer meldingen over verkrachting ontvangen, terwijl het aantal aangiften juist afnam. Het aantal rechtszaken en veroordelingen van daders van verkrachtingen bleef vrijwel gelijk.

Dat blijkt uit cijfers die Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico heeft onderzocht voor Trouw en De Groene Amsterdammer.

Het aantal slachtoffers dat een verkrachting meldt bij de politie steeg de afgelopen zeven jaar met zestig procent. Uit cijfers van de politie van de afgelopen vijf jaar blijkt dat in 2015 nog 49 procent van de meldingen uitmondde in een aangifte, vorig jaar was dat 38 procent.

De Inspectie Justitie en Veiligheid stelde onlangs dat onbewuste ontmoediging hierin mogelijk een rol speelt. Slachtoffers kunnen zich gestuurd voelen om geen aangifte te doen, bijvoorbeeld omdat tijdens het gesprek met zedenrechercheurs over de (kleine) slagingskans van een zaak wordt gesproken.

Openbaar Ministerie

Veel zaken stranden ook bij het Openbaar Ministerie. Bijna zestig procent van de verkrachtingsdossiers die op het bureau van de officier van justitie belanden, wordt niet verder in behandeling genomen (een sepot), vaak vanwege gebrek aan bewijs. Dat percentage is al jaren nagenoeg gelijk.

Wetsvoorstel

Minister Grapperhaus (JenV) wil slachtoffers van zedenmisdrijven beter beschermen. Hij kwam onlangs met een wetsvoorstel waarin ook ‘seks tegen de wil’ strafbaar wordt gesteld. In een advies van de Raad voor de rechtspraak worden echter vraagtekens gezet bij de aanname dat deze wetswijziging ook tot meer veroordelingen zal leiden. Het betekent namelijk niet dat seksuele misdrijven straks makkelijker bewezen kunnen worden.