Informatiepunt opgericht voor slachtoffers van geweld in jeugdzorg

Volwassenen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt, hun naasten en hulpverleners kunnen sinds kort informatie en verwijzingen naar hulpbronnen vinden op geweldindejeugdzorginfo.nl. De website is onderdeel van het Centraal Informatie- en Expertisepunt voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg.

Het informatiepunt met bijbehorende website is een van de maatregelen die werden opgesteld naar aanleiding van het rapport Onvoldoende beschermd van Commissie De Winter.

Commissie De Winter deed onderzoek naar fysiek, psychisch en/of seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945.

Eind volgende maand zijn er naar verwachting ook contactmogelijkheden via de info- en advieslijn (chat en telefoonlijn) voor slachtoffers om samen met een telefonische begeleider hulp te krijgen bij het zoeken naar passende zorg of hulp. Slachtoffers, hun naasten en hulpverleners kunnen dan ook via een hulpwijzer de route naar informatie, handvatten of hulpbronnen vinden opĀ geweldindejeugdzorginfo.nl.

Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is oprichter van de informatiewebsite, stelt de (wetenschappelijke) informatie op en is verantwoordelijk voor ondersteuning en advies via email, chat en de telefoonlijn.

De telefoonlijn wordt bemand door infolijnmedewerkers die getraind zijn door een deskundige van het Trimbos-instituut, een externe expert op het gebied van trauma, crisis- en slachtofferhulpverlening, en een ervaringsdeskundige.