Aanpak seksueel geweld vraagt om daadkrachtige en betrokken overheid

De Nederlandse overheid maakt haar plicht om kinderen te beschermen tegen seksueel geweld onvoldoende waar. Dat is de conclusie van het onderzoek Bouwen aan Bescherming van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, waarin de opvolging van de aanbevelingen van vier onderzoekscommissies naar seksueel geweld in de Rooms-Katholieke Kerk, de sport en de jeugdzorg is onderzocht.

Uit berichtgeving van het afgelopen jaar over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij onder andere The Voice en in de turnwereld blijkt dat seksueel geweld zich niet beperkt tot één sector. Seksueel geweld komt breed maatschappelijk voor, en is dus ook niet per sector op te lossen.

Bouwen aan Bescherming laat zien dat het gaat om complexe problematiek, die niet op te lossen is met enkel het aanstellen van een nieuwe tijdelijke onderzoekscommissie of het aannemen van een nieuw wetsvoorstel. Het vraagt om langdurige actie en samenwerking, op meerdere sporen tegelijkertijd. Om dit goed aan te pakken is een uiterste inspanning nodig van alle partijen. De landelijke overheid heeft de in internationale verdragen vastgelegde plicht om kinderen en jongeren maximaal te beschermen tegen seksueel geweld. Dit vraagt om een proactieve en coördinerende houding waarbij over de grenzen van sectoren heen wordt gekeken en waarbij de uitvoering in staat wordt gesteld om ambities en beleid uit te voeren.  

Bron: nationaalrapporteur.nl