Tilburg zet zich in voor veilige scholen

Een veilige school is een plek waar leerlingen, studenten en medewerkers fysiek veilig zijn, zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. De afspraken voor een veilige schoolomgeving liggen vast in een convenant. Op 13 juli hebben de politie, het OM, de gemeente en de schoolbesturen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO in Tilburg hier hun handtekening onder gezet.

Het laatste convenant Veilige School dateerde uit 2014. Dit is nu geactualiseerd, onder meer vanwege een toename en verschuiving van de veiligheidsproblematiek op scholen en daarbuiten. Denk aan de invloed van social media en bijvoorbeeld ‘sexting’.  Er is ook aandacht voor onderwerpen als huiselijk geweld en pesten.

In het nieuwe convenant sluit ook het primair onderwijs voor het eerst aan. 

Bij het convenant hoort de afspraak dat partners elkaar in de praktijk opzoeken en helpen. Door de krachten te bundelen, werken ze samen aan een plek waar leerlingen, studenten en personeel veilig kunnen opgroeien, leren en werken.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht  hierover dat u vindt op de website van gemeente Tilburg: www.tilburg.nl (bron).