Flyer met informatie over vertrouwensinspecteurs - voor scholen en kinderopvang

De Inspectie van het Onderwijs heeft een flyer gemaakt met informatie over de vertrouwensinspecteurs van de inspectie.

De flyer is gemaakt voor scholen, besturen, kinderopvanglocaties, houders van kinderopvangvoorzieningen en gastouderbureaus. Zij vinden daarin informatie over wat de vertrouwensinspecteurs voor hen kunnen betekenen als ze te maken krijgen met of kennis hebben van:

  • mogelijk seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • psychisch en fysiek geweld
  • discriminatie en radicalisering

Ook geeft het hen informatie over in welke gevallen zij meteen contact op moeten nemen met de vertrouwensinspecteur.

De flyer en het nieuwsbericht hierover vindt u op de website van de Inspectie van het Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl.