Nieuwe leidraad voor scholen over het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag

In de nieuwe leidraad ‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig’ vinden scholen een overzicht van maatregelen die ze kunnen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen én informatie over hoe te handelen bij (vermoedens van) incidenten.

De gratis te downloaden leidraad is een gezamenlijk product van PO-Raad, VO-raad, Stichting School & Veiligheid, Vertrouwensinspectie, Sectorraad Praktijkonderwijs, Sectorraad GO en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer informatie

U vindt de leidraad 'Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig' op de websites van Stichting School & Veiligheid, de PO-Raad en de VO-raad (geraadpleegde bronnen).