Oplossing voor uitvoeren landelijk Forensisch Medisch Onderzoek komende vier jaar

Bij vormen van fysiek seksueel misbruik bestaat de mogelijkheid om binnen zeven dagen na het delict bewijsmateriaal te verzamelen via een Forensisch Medisch Onderzoek (FMO). Dergelijk bewijs kan doorslaggevend zijn bij de veroordeling van daders. Tot aan maart 2022 voerde het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) deze onderzoeken uit bij kinderen. Wegens een tekort aan forensisch artsen is dit echter niet meer het geval.  

In haar Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2021 heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen de regering aanbevolen om een duurzame oplossing te realiseren voor het uitvoeren van FMO’s bij minderjarige slachtoffers van seksueel geweld.  Die oplossing is gevonden: LOEF, Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO, neemt de komende vier jaar in Nederland deze taak op zich.

Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht erover op de website van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (bron):
https://www.nationaalrapporteur.nl/actueel/nieuws/2023/05/15/oplossing-voor-uitvoeren-landelijk-forensisch-medisch-onderzoek-komende-vier-jaar