E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 23 december 2020

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Programma GHNT publiceert vijfde voortgangsrapportage

De vijfde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt onder meer verwezen naar de nieuwe impactmonitor en de prevalentiemonitor van het CBS.
Lees meer

Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen. Het wetsvoorstel versterkt de juridische basis onder de systematische uitwisseling van informatie door samenwerkingsverbanden
Lees meer

Subsidie voor lhbti’s in gesloten gemeenschappen

Hulporganisaties die hulp bieden aan lhbti’s in gesloten gemeenschappen komen in 2021 in aanmerking voor een speciale subsidie. Dit voorstel van de VVD kreeg ruime steun in de Tweede Kamer.
Lees meer

Versterking aanpak huiselijk geweld in Caribisch Nederland

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en vertegenwoordigers van de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben gisteren een bestuursakkoord ondertekend om samen de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland te versterken.
Lees meer

West Veluwe Vallei voert Handle With Care regionaal in

West Veluwe Vallei heeft als eerste regio in Nederland de methode Handle With Care regionaal ingevoerd. Alle basisscholen uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen hebben zich bij deze werkwijze aangesloten.
Lees meer

PvdA, D66 en GroenLinks komen met plan aanpak psychisch geweld

PvdA, D66 en GroenLinks willen de aanpak van psychisch geweld verstevigen, waardoor slachtoffers beter geholpen kunnen worden. Zij hebben een plan geschreven om deze vorm van geweld aan te pakken.
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Impactmonitor Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

De 'Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling' laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat de impact is van deze aanpak op de levens van de betreffende mensen.
Lees meer

Prevalentiemonitor Huiselijk geweld en seksueel geweld 2020

Dit is een bevolkingsonderzoek naar de prevalentie van slachtofferschap van huiselijk geweld en seksueel geweld, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (in opdracht van het WODC).
Lees meer

Ouderenmishandeling Veilig en beschermd ouder worden

Dit document van Movisie is een handreiking aan alle gemeenten om ouderenmishandeling op de agenda te zetten én te houden. Het biedt concrete handvatten om ouderenmishandeling terug te dringen.
Lees meer

Wijkteams en het pettenvraagstuk

Mogen we nu wel of niet gegevens delen? Dit is misschien wel een van de meest voorkomende vragen en strubbelingen bij professionals in het sociaal domein. De antwoorden komen aan bod in de publicatie 'Wijkteams en het pettenvraagstuk'.
Lees meer

Projectenbundel huiselijk geweld en kindermishandeling

Waar staan we met onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling? Om kennisuitwisseling te stimuleren, heeft ZonMw alle onderzoeksprojecten die op dit moment lopen gebundeld in één publicatie.
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl

Agenda