E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 25 januari 2021

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Stijging van acute meldingen bij Veilig Thuis

Hoewel het totale aantal meldingen tijdens de coronacrisis nauwelijks is toegenomen, ziet Veilig Thuis wel een stijging van het aantal acute meldingen.
Lees meer

Lancering online expertiseplatform Drakentemmers

Het expertiseplatform Drakentemmers is een nieuw platform waar behandelaren hun expertise op het gebied van traumabehandeling na huiselijk geweld kunnen versterken. Er is namelijk een groot gebrek aan gespecialiseerde behandelaren op dit gebied.
Lees meer

Toename verwaarlozing tijdens eerste lockdown

Het aantal slachtoffers van kindermishandeling is tijdens de eerste lockdown toegenomen. Het gaat met name om emotionele verwaarlozing, waaronder verwaarlozing van het onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.
Lees meer

NFI: Steeds meer misbruikzaken met pubers beginnen bij sociale media

Het NFI signaleert een toenemende rol van sociale media bij (acute) zedenzaken met jeugdigen van 11 tot 15 jaar. In ruim een kwart van alle in 2020 door het NFI onderzochte zaken is het eerste contact met de meisjes of jongens via sociale media gelegd.
Lees meer

Veroordelingen verkrachtingszaken verdubbeld door Belgisch proefproject

Een proefproject van het Antwerpse gerecht en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) heeft het aantal opgeloste verkrachtingszaken verdubbeld. Het project werd drie jaar geleden gelanceerd met het doel om de hoge seponeringsgraad voor seksueel geweld terug te dringen.
Lees meer

Veilig Thuis ook in 2021 via chat bereikbaar

Ook dit jaar kunnen slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling via de chat rechtstreeks bij een medewerker van Veilig Thuis advies vragen. De tijdens de coronacrisis geïntroduceerde chatmogelijkheid is verlengd tot - in ieder geval - eind 2021.
Lees meer

Slachtoffers geweld Jeugdzorg kunnen schadevergoeding aanvragen

Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg kunnen sinds 1 januari aanspraak maken op een schadevergoeding van 5000 euro. De aanvraag kan tot december 2022 worden ingediend.
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Samenvatting Veiligheidstaxatie en Risicotaxatie in de Jeugdzorg

Forensisch orthopedagoog Annemiek Vial heeft de ARIJ veiligheids- en risicotaxatie-instrumenten (die veel Nederlandse (jeugd)zorginstellingen gebruiken) onderzocht en verbeterd. Zij maakte de instrumenten vollediger door meer aspecten van directe kindonveiligheid in kaart te brengen en toe te voegen.
Lees meer

Dadermonitor mensenhandel 2015-2019

Dit rapport van de de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen geeft inzicht in de daders van de verschillende vormen van mensenhandel en in de strafrechtelijke aanpak in de periode 2015-2019.
Lees meer

SGOG-meldingen in de gehandicaptenzorg

Instellingen in de gehandicaptenzorg kunnen meer doen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG). Zowel tussen mensen met een verstandelijke beperking onderling als door medewerkers. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na een analyse van 173 meldingen (in drie jaar).
Lees meer

Reclassering Nederland - Voor zes maanden wisselen van baan

Zes maanden lang de baan van iemand anders overnemen om beter inzicht te krijgen in de samenwerking op het gebied van huiselijk geweld. Veilig Thuis medewerker Ewout Verbeek en Remco de Rijk, unitmanager bij Reclassering Nederland, vertellen in dit artikel hoe dat beviel.
Lees meer

Eerste resultaten pilot Ketenversnelling

In de Utrechtse wijk Overvecht loopt de pilot Ketenversnelling. Doel van de pilot is het versterken en versnellen van de samenwerking in de jeugdbeschermingsketen. De eerste positieve resultaten uit deze pilot dienen zich aan.
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl

Agenda