E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 4 mei 2021

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Tijdelijke EU-wetgeving tegen online kindermisbruik

De EU voert tijdelijke wetgeving in om het opsporen en melden van online kindermisbruik legaal te maken. Dit was per 20 december 2020 illegaal geworden door de inwerkingtreding van nieuwe privacyregelgeving. Online platforms kunnen nu toch ingrijpen bij verdenking van kindermisbruik.
Lees meer

Oranje Huis-aanpak werkt goed

De Oranje Huis-aanpak werkt goed. Dat blijkt uit het onderzoek 'In de Lift', dat het Verwey-Jonker Instituut deed naar deze opvangvoorziening van de Blijf Groep.
Lees meer

Ruim 600 miljoen euro extra voor jeugdzorg

Het kabinet stelt dit jaar 613 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Die afspraak hebben het kabinet en de VNG gemaakt. 
Lees meer

Verdachten voortaan verplicht aanwezig in rechtszaal

Slachtoffers of nabestaanden moeten de kans hebben om een verdachte te vertellen wat het misdrijf bij hen heeft aangericht. Verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven moeten daarom verplicht aanwezig zijn op de zitting en bij de uitspraak in hun strafzaak. 
Lees meer

Vijf organisaties willen doorbraak bij complexe jeugdproblematiek

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Kinderombudsman, de Nationale Ombudsman, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving maken zich grote zorgen over complexe jeugdzorg. Onder de noemer 'Samen verder', hebben zij de handen ineengeslagen.
Lees meer

Informatiepunt opgericht voor slachtoffers van geweld in jeugdzorg

Volwassenen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt, hun naasten en hulpverleners kunnen sinds kort informatie en verwijzingen naar hulpbronnen vinden op geweldindejeugdzorginfo.nl. De website is onderdeel van het Centraal Informatie- en Expertisepunt voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg.
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Oproep Stop geweld en uitbuiting, te beginnen bij kinderen

Op initiatief van Fier en Koraal roepen 72 organisaties de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet op om voorrang te geven aan de bescherming en veiligheid van mensen die te maken hebben met geweld en uitbuiting, vooral kinderen en jongeren.
Lees meer

LECK informatiekaart voor ouders

Wat is het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) en wat doet het precies? Heel logische vragen die je als arts van ouders kunt verwachten als je hen vertelt dat je het LECK inschakelt. Daarom heeft het LECK speciaal voor ouders deze informatiekaart gemaakt. 
Lees meer

Artikel Kwestie van lange adem

In dit artikel licht het Verwey-Jonker Instituut de werkende elementen toe vanuit het onderzoeksrapport 'Kwestie van lange adem: kan partnergeweld en kindermishandeling echt stoppen?'.
Lees meer

Kinderrechten in Nederland 2015-2020

Dit is de vijfde NGO-rapportage van het Kinderrechtencollectief aan het VN-Kinderrechtencomité. Elk land dat het VN-Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd, legt iedere vijf jaar verantwoording af aan het VN-Kinderrechtencomité over hoe het gaat met de naleving van kinderrechten.
Lees meer

GHNT Podcast Monitoring en onderzoek

“Er wordt nog te weinig collectief geleerd”, zegt Peter van Lieshout in de negende podcast van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Van Lieshout is voorzitter van de onderzoekscommissie die verantwoordelijk is voor de GHNT-Impactmonitor Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl

Agenda