Artikel Kwestie van lange adem

In dit artikel licht het Verwey-Jonker Instituut de werkende elementen toe vanuit het onderzoeksrapport Kwestie van lange adem: kan partnergeweld en kindermishandeling echt stoppen?