Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk lijden zal, en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

We onderscheiden vijf vormen die dikwijls in combinatie voorkomen:

  • fysieke mishandeling
  • psychische mishandeling (inclusief schending van het recht op privacy)
  • verwaarlozing
  • financieel misbruik
  • seksueel misbruik

Soms wordt schending van rechten als een aparte vorm benoemd, maar alle vormen van ouderenmishandeling zijn in wezen schending van rechten van ouderen.

Meer weten?

Bent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier in verband met een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis.
Telefoon: 0800 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Campagne | Een onveilige thuissituatie doorbreken, begint met je zorgen bespreken.

De campagne ‘Een onveilige thuissituatie doorbreken, begint met je zorgen bespreken’, stimuleert omstanders om het gesprek aan te gaan met een vermoedelijk slachtoffer als zij zich zorgen maken.

Deze campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De campagne loopt van dinsdag 29 augustus t/m 1 oktober 2023 en in de maand november 2023.

Financieel Veilig Ouder Worden

Informatiebox

Het ministerie van VWS ontwierp deze informatiebox samen met de ‘Brede alliantie veilig financieel ouder worden’. De box is bedoeld voor ouderen die zich op financieel gebied willen voorbereiden op de toekomst. Het voorlichtingsmateriaal in de informatiebox helpt ouderen op weg.

Lokale allianties

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

Door het hele land hebben professionals het initiatief genomen tot lokale allianties. De olievlek van lokale allianties breidt zich steeds verder uit.