Kamerbrief bij voortgangsrapportage Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Brief van minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW) aan de Tweede Kamer bij het rapport 'Voortgang activiteiten Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld'.

De Kamerbrief en de voortgangsrapportage vind je op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl (bron).