Brandpunt+ - Body Dysmorphic Disorder (BDD)

Mensen met BDD zijn overtuigd van een ernstige afwijking in hun uiterlijk en vertonen dwangmatig gedrag. Cijfers wijzen uit dat 60 tot 80 procent van de mensen met BDD in hun jeugd te maken heeft gehad met pesterijen en emotionele verwaarlozing. Een derde tot de helft kreeg te maken met seksueel misbruik. In dit artikel op Brandpunt+ vertellen twee patiënten hoe het is om hiermee te leven.

Lees het hele artikel “Mensen met Body Dysmorphic Disorder zien zichzelf als een misvormd monster” op Brandpunt+.