Signaleren achter de voordeur

Handreiking huiselijk geweld voor woningcorporaties.

Matser-van ’t Oever, Y. (2018). Signaleren achter de voordeur. Handreiking huiselijk geweld voor woningcorporaties. Zwolle: Kadera.

Deze handreiking beschrijft de manier waarop woningcorporaties kunnen bijdragen aan het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.  Aanbevelingen voor de sector zijn verwerkt in een stappenplan, dat concrete handvatten biedt voor signalering. Ook wordt ingegaan op de privacywetgeving.

Safe at home

De handreiking is onderdeel van het project Safe at Home. Kadera is in 2017 gestart met het Safe at Home project: een internationaal, tweejarig project, gefinancierd door de Europese Unie, dat woningcorporaties actief betrekt bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Scholing en beleid

Een belangrijk onderdeel van het project is het trainen van corporatiemedewerkers in het signaleren van en doorverwijzen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Om te zorgen voor blijvende verandering richt het project zich daarnaast ook op het ondersteunen van corporaties bij het invoeren van beleid rond het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De publicatie kwam tot stand door een samenwerkingsverband van Kadera, Aedes, een groep woningcorporaties, AFWC, het ministerie van VWS en de Federatie Opvang.