CSG: Visie inhoudelijke en organisatorische doorontwikkeling van de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld

Om de toename van het aantal meldingen van seksueel geweld en kindermisbruik nu en in de toekomst aan te kunnen én slachtoffers recht te doen, wordt nagedacht over de wijze waarop de zorg het beste vormgegeven kan worden. Uitgangspunt in de visie van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is het belang van de slachtoffers en, in het verlengde daarvan, het belang van de maatschappij als geheel.