Kompas: ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Het programma 'Integraal werken in de wijk' ontwikkelde voor professionals een Kompas dat signalen, risicofactoren en beschermende factoren stelselmatig in kaart brengt.

Op basis van die inzichten kan de professional vermoedens concreet maken en besluiten wel of geen melding te doen bij Veilig Thuis.

Het Kompas volgt de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen.