Signaleren en melden (van vermoedens) van kindermishandeling: tools voor onderwijsprofessionals

In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren en melden (van vermoedens) van kindermishandeling. In de kennisbank van Ingrado staan verschillende tools voor onderwijsprofessionals.

Onder andere is informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld opgenomen. Ook bevat het een leaflet met verwijzingen naar beschikbare zelfstudiematerialen, achtergrondinformatie, handige sites en scholingsmogelijkheden. Middels praktijkvoorbeelden wordt beschreven hoe het handelingskader in de praktijk kan worden toegepast. 

Op Ingrado.nl vindt u de kennisbank met daarin de tools.