Coronacrisis en kinderen en jongeren in Nederland

De coronacrisis heeft een grote impact op de situatie van kinderen en jongeren in Nederland. Voldoende aandacht voor de gevolgen voor (kwetsbare) kinderen en jongeren en hun rechten ontbreekt. Dat blijkt uit dit onderzoek van UNICEF Nederland en de Universiteit Leiden.

UNICEF Nederland heeft in samenwerking met hoogleraar kinderrechten Ton Liefaard (UNICEF-leerstoel) en studenten van de Universiteit Leiden (van de master Jeugdrecht en de Advanced Master European and International Human Rights Law) een inventarisatie gemaakt van meer dan tachtig mogelijke risico's van de impact die de coronacrisis en -maatregelen hebben op kinderen en jongeren in Nederland.

De risico's zijn onderverdeeld in zeven thema's (armoede, geweld tegen kinderen, onderwijs, mentaal welzijn, migratie, jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugdstrafrecht en Caribisch Nederland). Binnen elk thema wordt een korte schets gegeven van de situatie vóór de crisis, ontwikkelingen die het gevolg zijn van de coronacrisis en aanbevelingen voor nu en de toekomst om de rechten van kinderen en jongeren te waarborgen.