Rapportage 'Online shaming in het PO en VO'

In november 2021 hebben er 410 leerkrachten groep 7 en/of 8 (primair onderwijs), 185 zorgcoördinatoren (VO) en 94 teamleiders/-coördinatoren (voortgezet onderwijs) meegewerkt aan een onderzoek over online shaming in het primair en voorgezet onderwijs. Het onderzoek is door DUO Onderwijsonderzoek & Advies uitgevoerd samen met het programma Pointer van KRO-NCRV.

Bron: Duo Onderwijsonderzoek & Advies.