Wat werkt om online geweld tegen kinderen te voorkomen?

Engelstalige publicatie van de World Health Organization (WHO).

In het rapport ligt de focus op twee vormen van online geweld: seksueel misbruik van kinderen, waaronder grooming en seksueel beeldmisbruik; en cyberagressie en intimidatie in de vorm van cyberpesten, cyberstalking, hacking en identiteitsdiefstal.

Zie voor meer informatie de website van de WHO: www.who.int (bron).