Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag 2022

Onderzoek naar de prevalentie van slachtofferschap van huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2022, onder de bevolking van 16 jaar en ouder in Nederland. 

Het onderzoek is uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het WODC.

De webpublicatie 'Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag 2022' vindt u op de website van het CBS (bron).