Onderzoek naar de toepassing van de meldcode bij nieuwkomersgezinnen

Pharos heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de toepassing van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 225 aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.
In het onderzoeksrapport wordt ingegaan op de volgende vragen: Wat zijn voor professionals belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van het toepassen van de eerste drie stappen van de meldcode bij ouders/gezinnen die recent in Nederland zijn? Wat is de ondersteuningsbehoefte die professionals hierbij hebben?

Het onderzoeksrapport is te downloaden van de website van Pharos (bron):
Geraci, D., Asamoah, P., & Gardenier, M. (2023). Werken met de meldcode kindermishandeling: een extra uitdaging bij nieuwkomersgezinnen? Een verkennend onderzoek naar het toepassen van de meldcode kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen door professionals uit jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs en Veilig Thuis. Utrecht: Pharos.
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2023/03/Eindrapportage_kindermishandeling.pdf.