Ervaringen van jongeren met ongewenst online seksueel gedrag

Overal in Europa ervaren kinderen en jongeren ongewenst online seksueel gedrag. WeProtect Global Alliance deed in 2023 onderzoek onder 2.000 jongeren in vier landen: Duitsland, Frankrijk, Nederland en Polen. 

In Nederland bleek dat 68% van de jongeren ten minste één vorm van online seksueel geweld heeft meegemaakt (n = 500). Enkele cijfers (over de vier landen samen): 

  • 54% van de kinderen heeft seksueel expliciete inhoud ontvangen van een volwassene. 
  • 33% heeft ervaren dat seksueel expliciete afbeeldingen van hen zijn gedeeld zonder toestemming (door een leeftijdsgenoot of een volwassene). 
  • 43% is gevraagd om een deel geheim te houden van hun seksueel expliciete online relatie met een volwassene. 
  • 55% is gevraagd om iets seksueel expliciets online te doen waarbij ze zich ongemakkelijk voelden (door een leeftijdsgenoot of een volwassene). 

Het (Nederlandstalige) onderzoeksrapport is te downloaden van de website van de WeProtect Global Alliance (bron): www.weprotect.org.

Economist Impact (2023). Geschatte blootstelling van kinderen aan ongewenst online seksueel gedrag en de gerelateerde risicofactoren. Een onderzoek naar ervaringen als kind onder 18-jarigen in vier Europese landen. WeProtect Global Alliance.

Lees de samenvatting en duiding van het onderzoek op de website van Defence for Children: www.defenceforchildren.nl