Kamerbrief over voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over de voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

In deze brief wordt ingegaan op de volgende ontwikkelingen:

1. De vervlechting van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) met het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming;
2. Wacht- en doorlooptijden Veilig Thuis;
3. Monitoring en onderzoek;
4. Moties en toezeggingen.

In de aansluitende bijlage staat informatie over de voortgang op de volgende thema’s, gebaseerd op de drie actielijnen van het programma GHNT:
1. Eerder en beter in beeld;
2. Stoppen en duurzaam oplossen;
3. Specifieke doelgroepen.