Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2023

In december 2023 is de vijfde editie van de Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd. 

De impactmonitor draagt bij aan het in beeld brengen van het verschil dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling maakt in de levens van de betrokken mensen. Het is in 2019 ontwikkeld vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).


De Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2023 vindt u op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek: www.cbs.nl.