Programmateam Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in gesprek met de Nederlandse GGZ

Op 4 april 2024 ging het landelijk programmateam Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in gesprek met professionals en leidinggevenden uit de Nederlandse GGZ.

Vanuit het landelijk programmateam wordt in het project ‘Volwassenenproblematiek’ ingezet op verdere verbetering en verbreding van de samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor volwassenen.

Ggz-professionals en leidinggevenden die aanwezig waren bij het gesprek deelden hun ervaringen, knelpunten en vragen zodat ze meegenomen kunnen worden in dat project. Onder andere kwam aan bod dat behandelaren in de ggz een complexe balans ervaren tussen de vertrouwensrelatie met cliënten en het borgen van de veiligheid voor cliënten en hun naasten.

Een verslag van dit gesprek en meer informatie over het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming vind je op de website www.voordejeugdenhetgezin.nl (bron).