Slachtofferwijzer.nl is vernieuwd

Slachtofferwijzer.nl is vernieuwd en uitgebreid. Voortaan vinden niet alleen slachtoffers er de weg naar de juiste hulp, ook naasten krijgen er tips en informatie aangeboden over hoe ze iemand kunnen helpen.

De Slachtofferwijzer is ontwikkeld door het Fonds Slachtofferhulp. Iemand uit je omgeving tot steun zijn, zit hem volgens het fonds niet altijd in uitgebreide hulpverlening. Minstens zo waardevol is een kop koffie en een luisterend oor.

Vrouwen leggen hand op schouders van vriendin.

Slachtoffers en nabestaanden krijgen vaak goedbedoelde, maar vaak pijnlijke of zelfs kwetsende opmerkingen van mensen uit hun directe omgeving.

"Iemand steunen die een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, is niet eenvoudig. Naasten zijn vaak zeer bereid om te helpen, maar weten niet altijd hoe. Of ze zijn onzeker of de steun die ze geven ook echt bijdraagt. Het voelt veiliger om het slachtoffer door te verwijzen naar professionele hulpinstanties. Terwijl juist steun van naasten super belangrijk is", aldus Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp.

Steun

De steun die mensen krijgen vanuit hun omgeving is essentieel. Uit onderzoek van Fonds Slachtofferhulp blijkt dat 80 procent van de slachtoffers vooral behoefte heeft aan hulp van familie en vrienden. Ook is gebleken dat slachtoffers die op weinig of geen begrip uit hun omgeving kunnen rekenen, meer kans lopen op ernstige psychische klachten, zoals PTSS.

Om ervoor te zorgen dat slachtoffers kunnen rekenen op de steun die zij verdienen, heeft Fonds Slachtofferhulp de Slachtofferwijzer uitgebreid met laagdrempelige tips en betrouwbare informatie voor naasten. Alle informatie is ontwikkeld op basis van eigen expertise, de kennis van deskundigen en de ervaring van slachtoffers en nabestaanden.