E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 28 februari 2020

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Nieuw actieplan schadelijke praktijken

Artsen gaan maagdenvlieshersteloperaties niet meer uitvoeren. Daarnaast worden kindhuwelijken die in het buitenland zijn gesloten, niet langer erkend in Nederland. Dat staat in een nieuw plan van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming.
lees meer

Mattias Gijsbertsen nieuwe programmadirecteur GHNT

Mattias Gijsbertsen wordt per 13 april 2020 de nieuwe directeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Hij volgt in deze functie Jan-Dirk Sprokkereef op.
lees meer

Zes risicoprofielen van ouderenmishandeling

Regioplan heeft zes risicoprofielen van ouderenmishandeling gepubliceerd. Deze geven inzicht in de typerende persoons- en achtergrondkenmerken van de slachtoffers van ouderenmishandeling.
lees meer

Slachtofferhulp Nederland pleit voor betere privacybescherming

Slachtofferhulp Nederland vindt dat de privacy van slachtoffers in de praktijk nog lang niet altijd voldoende wordt beschermd. Om hier aandacht voor te vragen, overhandigde de organisatie een witboek aan minister Dekker en is de campagne ‘Het Witte Balkje’ gelanceerd.
lees meer

Einde in zicht voor tijdschrijven in de jeugdzorg

Er moet een einde komen aan het tijdschrijven in de jeugdzorg. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) afgesproken met de bonden FNV en CNV, Jeugdzorg Nederland en de VNG.
lees meer

2,5 miljoen euro extra voor eerste 1000 dagen kind

Minister Hugo de Jonge (VWS) stelt 2,5 miljoen euro extra beschikbaar voor het landelijke programma Kansrijke Start. Dat heeft hij bekendgemaakt tijdens de conferentie ‘Samen verder met Kansrijke Start’.
lees meer

Duizenden slachtoffers stalkerware

Duizenden Nederlanders worden stiekem bespioneerd via hun smartphone. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Volgens de nieuwszender zijn het vooral (ex-)partners die zogenoemde stalkerware installeren.
lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Actieagenda Schadelijke Praktijken

In deze actieagenda staat een aantal concrete aanvullende maatregelen voor de aanpak van onder meer eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking.
lees meer

Beleidsreactie op aanbevelingen commissie-De Winter

De ministers De Jonge en Dekker geven in deze brief hun beleidsreactie op de aanbevelingen van de commissie die onderzoek deed naar geweld in de jeugdzorg van 1945 tot heden (commissie-De Winter). De ministers laten in hun beloofde 'februaribrief' weten hoe zij de aanbevelingen van de commissie willen opvolgen.
lees meer

Animatie Visie op veiligheid

Bij de aanpak van een onveilige gezinssituatie zijn vaak veel verschillende professionals betrokken. Het is van belang dat zij allemaal hetzelfde denken over veiligheid. Veilig Thuis maakte samen met Augeo Foundation een animatie die de ‘Visie op veiligheid’ uitlegt.
lees meer

Blog: Zo maak je signalen van huiselijk geweld bespreekbaar

In deze blog beschrijft Movisie-medewerker Kristin Janssens hoe de interventie RelatieWijs kan bijdragen aan het vergroten van de handelingsvaardigheid van professionals op het gebied van (grensoverschrijdend) gedrag in afhankelijkheidsrelaties.
lees meer

Flyer WIJ…doorbreken de cirkel van geweld

Deze flyer bevat informatie over het project WIJ…doorbreken de cirkel van geweld. Dit is een project van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) in samenwerking met de Stichting Open Mind om huiselijk geweld en kindermishandeling breed bespreekbaar te maken.
lees meer

Vlogs voor zorgprofessionals over seksueel kindermisbruik

Wat moet je als zorgprofessional doen als je seksueel misbruik bij een kind vermoedt? Op het YouTube kanaal van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is sinds kort een serie video’s te vinden voor zorgprofessionals die antwoord geeft op deze en andere vragen over seksueel misbruik van kinderen.
lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl

Agenda