E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 6 april 2021

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar Tweede Kamer

Demissionair minister Dekker (JenV) en demissionair staatsecretaris Blokhuis (VWS) hebben het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit Toekomstscenario moet de jeugdbeschermingsketen vereenvoudigen.
Lees meer

Internationale kritiek op Turkse opzegging Verdrag van Istanbul

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben Turkije opgeroepen het Verdrag van Istanbul, dat president Erdogan heeft opgezegd, in stand te houden.
Lees meer

Veiligheid kinderen in Caribisch Nederland beter geregeld

Geestelijk of lichamelijk geweld mag bij de opvoeding niet gebruikt worden. Ook het kind vernederend behandelen is niet toegestaan. Dat staat al zo in het Europees Nederlandse Burgerlijk Wetboek, maar wordt nu ook aan het Burgerlijk Wetboek BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) toegevoegd.
Lees meer

Stereotypen bepalend in reacties op seksueel geweld

Ideeën over wat ‘normaal’ is spelen een grote rol in de reacties op verhalen van slachtoffers van seksueel geweld. Mensen reageren negatiever wanneer de gebeurtenissen afwijken van het stereotiepe verhaal. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van sociaal-psycholoog Eva Mulder.
Lees meer

Forse toename aantal meldingen geweldsdelicten bij M.

Meld Misdaad Anoniem (M.) heeft vorig jaar een recordaantal van 25.818 meldingen ontvangen. Dat is een stijging van ruim vijftig procent. Zo werd er fors meer gemeld over geweldsdelicten, zoals mishandeling en openlijke geweldpleging.
Lees meer

Blijf Groep krijgt eerste keurmerk Veiligheid in de vrouwenopvang

Blijf Groep heeft als eerste vrouwenopvang-organisatie in Nederland het keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang behaald. Dit nieuwe keurmerk is ontwikkeld op initiatief van de sector zelf.
Lees meer

Schadelijke traditionele praktijken beter en eerder herkennen

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating is, in samenwerking met Fier, Sterk Huis en Hogeschool Leiden het project (M)EER ZIEN gestart. Het project moet achterhalen hoe professionals schadelijke traditionele praktijken nog beter en eerder kunnen herkennen. 
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Nieuwe hulpmiddelen voor de implementatie van MDA++

Er zijn twee nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld ter ondersteuning van de implementatie van de multidisciplinaire aanpak (MDA++) in de regio’s. Het betreft de Verdiepingskaart MDA++ zonder minderjarige kinderen, en de Dilemmakaart Accenten in de aanpak van huiselijk geweld.
Lees meer

Kamerbrief erkenningsmaatregelen voor de slachtoffers van geweld in de jeugdzorg

Demissionair staatssecretaris Blokhuis heeft de Tweede Kamer een reactie gestuurd op de brief van Jeugdzorg Slachtoffers Nederland over de problematiek in en rondom de regeling commissie De Winter. Deze commissie deed onderzoek naar geweld in de jeugdzorg.
Lees meer

Voortgang actieagenda Schadelijke Praktijken

Demissionair staatssecretaris Blokhuis en demissionair minister Dekker beschrijven de voortgang van de actieagenda Schadelijke Praktijken. Onder schadelijke praktijken vallen onder andere vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating.
Lees meer

Brandpunt+ Body Dysmorphic Disorder (BDD)

Mensen met BDD zijn overtuigd van een ernstige afwijking in hun uiterlijk en vertonen dwangmatig gedrag. Veel mensen met BDD hebben in hun jeugd te maken heeft gehad met pesterijen en emotionele verwaarlozing. Een derde tot de helft kreeg te maken met seksueel misbruik. Dit artikel op Brandpunt+ gaat hier nader op in.
Lees meer

Wetsvoorstel seksuele misdrijven

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Demissionair minister Grapperhaus (JenV) gaf dit wetsvoorstel op 8 maart in consultatie.
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl

Agenda