E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 2 december 2021

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Orange the World 2021

Op 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, is de wereldwijde campagne Orange the World weer van start gegaan. De campagne duurt tot 10 december.
Lees meer

Onderzoek naar hulpverlening aan slachtoffers huiselijk geweld

Kadera en online platform SAFE van het Radboudumc starten een onderzoek naar de wisselwerking tussen online en offline hulpverlening bij huiselijk geweld.
Lees meer

Wereldwijde stijging huiselijk geweld sinds lockdowns

Het aantal meldingen van geweld, inclusief huiselijk geweld, tegen vrouwen, meisjes en LHBTQI+ personen is in de eerste maanden van de corona-lockdowns dramatisch gestegen. Dit blijkt uit een nieuw Oxfam-rapport.
Lees meer

Slachtoffers partnermishandeling hebben vaak ook te maken met economisch geweld

Ruim vier op de tien vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld, zegt ook slachtoffer te zijn van economisch geweld. Slachtoffers van economisch geweld mogen bijvoorbeeld niet werken van hun partner of moeten loon inleveren.
Lees meer

Pleidooi voor landelijke ‘eerste hulp’ voor slachtoffers seksueel geweld

Slachtoffers van seksueel geweld of kindermisbruik moeten op één plek terechtkunnen voor hulp. Op deze ‘eerste hulp’ moet de expertise van verschillende organisaties worden gebundeld.  D66 heeft daarvoor een voorstel ingediend.
Lees meer

Bijna helft studenten Universiteit Maastricht slachtoffer van seksueel wangedrag

Bijna de helft van de studenten van de Universiteit Maastricht (UM) heeft enige vorm van seksueel geweld of intimidatie ervaren tijdens de studietijd. Dat blijkt uit een enquête van de universiteit onder zo’n 2500 studenten.
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Gender doet ertoe! Maar hoe doe ik aan gender?

Gender is één van de oorzaken van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM).  In dit artikel beschrijft Hanna Harthoorn van Regioplan enkele concrete acties om gendersensitiviteit in de praktijk te bevorderen.  
Lees meer

Mini-college 'Het waarom van kindermishandeling'

Hoe verklaar je waarom sommige ouders hun kinderen mishandelen? Op die vraag zoekt hoogleraar Lenneke Alink, samen met haar onderzoeksteam, een antwoord. Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling publiceerde dit mini-college.
Lees meer

Kamerbrief over zelfbeschikkingsbeleid

Staatssecretaris Wiersma (SZW) heeft de Tweede Kamer twee onderzoeksrapporten aangeboden over eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en LHBTI-personen. 
Lees meer

Routekaart Kwaliteitskader

Dit is een routekaart voor het gebruik en de toepassing van het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten. Deze routekaart laat zien op welke wijze je als beleidsmedewerker of als projectleider het regionale of lokale proces kan doorlopen en wat daarvoor nodig is. 
Lees meer

Interview Ted Kloosterboer, directeur Stichting Praat

Ted Kloosterboer kreeg deze maand, als directeur van Stichting Praat, de Van Dantzigpenning overhandigd. Movisie sprak met Kloosterboer over het werk van Stichting Praat.
Lees meer

Stay home, stay safe?

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is snel na het uitbreken van de coronacrisis gestart met onderzoek naar de mogelijke impact van de coronamaatregelen op huiselijk geweld en kindermishandeling: Stay home, stay safe?
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl