Aantal meldingen (vermoedens van) seksueel misbruik en categorie zeden

Op verzoek van het Verwey-Jonker Instituut heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een tabellenset samengesteld met het aantal meldingen ‘seksueel misbruik’ bij Veilig Thuis en het aantal aan-meldingen in de categorie ‘zeden’ bij Slachtofferhulp Nederland. 

Om precies te zijn gaat het om het aantal maandelijkse meldingen ‘(vermoeden van) seksueel misbruik’ bij Veilig Thuis organisaties in de periode 2019-2022 en om het aantal maandelijkse aanmeldingen van aanranding, verkrachting, incest en ontucht minderjarige bij Slachtofferhulp Nederland in de periode: 2017-2022.

U kunt de tabellenset downloaden van de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (bron): www.cbs.nl.