Grensoverschrijdend gedrag en normstelling in de amateursport

Een handreiking voor gemeenten.

Sportverenigingen willen grensoverschrijdend gedrag aanpakken, maar dat kunnen ze niet alleen. Ze hebben daar hulp bij nodig van gemeenten, sportbonden, kennisinstituten en ouders.
Deze handreiking van Movisie helpt gemeenten bij het ontwikkelen en aanscherpen van beleid.