Effecten van corona

Een analyse op basis van de digitale hulpverlening verzorgd door ‘Chat met Fier’. In hoeverre hebben de maatregelen naar aanleiding van corona effect gehad op de aard en omvang van geweld in afhankelijkheidsrelaties in Nederland?

Het rapport gaat eerst beknopt in op de vraag wat reeds bekend is in Nederland over de (mogelijke) effecten van corona op geweld in afhankelijkheidsrelaties. Vervolgens worden de resultaten voortkomend uit de analyse van de chatgesprekken gepresenteerd. Dit rapport sluit tot slot af met een korte reflectie op het bestaande onderzoek in combinatie met de resultaten uit de chats.

Voor dit onderzoek werden de chats van Fier over de periode 1 januari tot en met 30 april 2020 geanalyseerd.

Auteurs

Van Bemmel, S.R., Simons, E.I., Noteboom F.