Een kwetsbaar recht

In het onderzoek ‘Een kwetsbaar recht’ heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzocht hoe de politie het recht op bescherming dat slachtoffers hebben, in de praktijk uitvoert. Hieruit blijkt dat er onvoldoende aandacht uitgaat naar de kwetsbaarheid van slachtoffers van strafbare feiten.