Veilig op school. Landelijke Veiligheidsmonitor 2021-2022

In opdracht van het Ministerie van OCW verrichtte ResearchNed onderzoek naar veiligheidsbeleid en veiligheidsbeleving in het primair en voortgezet onderwijs.

Deze landelijke Veiligheidsmonitor verschijnt tweejaarlijks, zodat de sociale veiligheid op scholen structureel gevolgd kan worden.  

Omdat de vorige meting in 2021 nog in de nafase van de COVID-19 pandemie en de bijbehorende schoolsluitingen plaatsvond, is ervoor gekozen om in schooljaar 2021-2022 opnieuw een meting uit te voeren. 

Dit rapport geeft een beknopte weergave van de belangrijkste uitkomsten uit deze Landelijke Veiligheidsmonitor, die zich richt op het primair (po) en voortgezet (vo) onderwijs van het schooljaar 2021-2022. De monitor gaat specifiek in op veiligheid, welbevinden, geweldsincidenten, pesten en op discriminatie, kwetsbare groepen & lhbtiq+-ers. 

Het rapport kunt u downloaden van de website van de Tweede Kamer (bron): www.tweedekamer.nl.

Lodewick, J., Geurts, R., Lucas, K., Van den Broek, A., Ramakers, C. (2023). Veilig op school. Landelijke Veiligheidsmonitor 2021-2022: veiligheidsbeleid en veiligheidsbeleving in het primair en voortgezet onderwijs. ResearchNed.