Onderzoek naar onbedoelde zwangerschappen bij jongeren in kwetsbare omstandigheden

Rutgers deed onderzoek naar de prevalentie en achtergrondfactoren van onbedoelde zwangerschappen onder jongeren die een middelbare beroepsopleiding volgen op niveau 1 of 2, jongeren zonder startkwalificatie en jongeren die geen onderwijs, werk of opleiding volgen. Thema’s die in levensverhalen terugkomen zijn onder andere ruzies en geweld, seksueel misbruik en ongelijkwaardige en schadelijke relaties met ex-partners.

Rutgers beveelt aan om de preventie van onbedoelde zwangerschappen te integreren met bijvoorbeeld de preventie van huiselijk geweld en relatiegeweld.

Je vindt het onderzoeksrapport op de website van Rutgers: www.rutgers.nl (bron).