Richtlijn Kindermishandeling (2020)

Deze richtlijn is bedoeld om bij te dragen aan de preventie en aanpak van kindermishandeling, door professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming te ondersteunen bij beslissingen omtrent situaties van (vermeende) kindermishandeling.

De Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming geeft jeugdprofessionals aanbevelingen voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, op basis van wetenschappelijke inzichten, professionele praktijkkennis en ervaringen van ouders en jeugdigen.

De richtlijn is in 2020 geactualiseerd. Het raamwerk van de richtlijn is volledig gehandhaafd, maar er is nieuwe wetenschappelijke en praktijkkennis toegevoegd en actualisaties in beleid en regelgeving (zoals de aangescherpte Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling).

TNO heeft deze richtlijn geschreven in opdracht van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).