E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 19 november 2020

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Onderzoek legt langdurige aard huiselijk geweld bloot

Na een melding bij Veilig Thuis verbetert de situatie in de meeste gezinnen sterk, zo blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut. Desondanks is er ook dan in meer dan de helft van de gezinnen nog steeds sprake van ernstig of veelvuldig geweld.
Lees meer

Week tegen Kindermishandeling van start

De Week tegen Kindermishandeling is deze week weer van start gegaan. In het hele land vinden er activiteiten plaats om duidelijk te maken wat je kunt doen tegen kindermishandeling. Het thema van de Week is dit jaar: 'Leren van elkaar'.
Lees meer

Gevolgen emotionele kindermishandeling vaak onderbelicht

Kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van emotionele mishandeling door hun ouders, melden vaak ernstige posttraumatische stressklachten. Die klachten zijn gemiddeld genomen zelfs erger dan bij andere vormen van kindermishandeling.
Lees meer

Nieuwe wet verlaagt drempel voor strafbaarheid verkrachting

Alle vormen van onvrijwillige seks worden strafbaar als verkrachting. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil een nieuwe ondergrens in zijn Wetsvoorstel seksuele misdrijven opnemen.
Lees meer

Rotterdam start proef met enkelband voor stalkers

De reclassering, het Openbaar Ministerie en de politie beginnen in maart in Rotterdam met een nieuw experiment met enkelbanden voor stalkers. Daarnaast komt er een app voor slachtoffers en een deurspion met ingebouwde camera.
Lees meer

Oplossingsrichtingen voor verwijderen onrechtmatige online content

Voor mensen die geconfronteerd worden met onrechtmatige content op het internet is het moeilijk om deze snel verwijderd te krijgen. Er zijn diverse scenario’s denkbaar voor aanpassing en verbetering van bestaande voorzieningen op dit gebied.
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Voortgangsrapportage kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid stellen in dit rapport dat er snel een actiegerichte aanpak moet komen voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel.
Lees meer

Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019

Deze slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen gaat over de aard en omvang van de groep slachtoffers van mensenhandel in Nederland in de periode 2015-2019.
Lees meer

Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport

NOC*NSF en het ministerie van VWS willen graag meer inzicht in de prevalentie van grensoverschrijdend gedrag tijdens de jeugdjaren in de georganiseerde Nederlandse sport. Om hierin te voorzien is een breed scala van interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag in de sport onderzocht.
Lees meer

Vrouwen plegen even vaak huiselijk geweld als mannen

Volgens Vivienne de Vogel, lector Werken in Justitieel Kader aan de Hogeschool Utrecht, houden behandelingen onvoldoende rekening met verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geweldplegers. In dit artikel op Socialevraagstukken.nl pleit zij voor meer aandacht voor dit onderwerp. 
Lees meer

GHNT Podcast Blijvend Veilig

Eén professional is en blijft betrokken zo lang als dat nodig is, dat is het basisprincipe van de Amsterdamse aanpak Blijvend Veilig. Deze aanpak staat centraal in de GHNT podcast Blijvend Veilig floreert bij ‘professionele vriendschap’
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl

Agenda