E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 31 augustus 2020

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Slachtoffers seksueel geweld krijgen medische kosten vergoed

Slachtoffers van seksueel geweld die binnen zeven dagen hulp zoeken bij een Centrum Seksueel Geweld (CSG) kunnen vanaf 1 september een vergoeding krijgen voor medische kosten. 
Lees meer

Misbruikmeldpunt Slachtofferhulp ook voor gesloten gemeenschappen

Het meldpunt ‘Verbreek de Stilte’ van Slachtofferhulp Nederland wordt uitgebreid met specifieke expertise over gesloten gemeenschappen. Dat heeft minister Dekker aangekondigd naar aanleiding van het rapport over seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen.
Lees meer

GHNT projectenpool ontvangt 60 projectaanvragen

Alle 28 Veilig Thuis regio’s hebben één of meer projectaanvragen ingediend bij de Geweld hoort nergens thuis (GHNT) projectpool van Denken naar Doen 2020/2021. In totaal zijn er circa 60 aanvragen ontvangen.
Lees meer

Verband kindermishandeling en hart- en vaatziekten

Slachtoffers van kindermishandeling - met name vrouwen - hebben een hoger risico op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Bristol.
Lees meer

Ondergrens strafbaar seksueel handelen moet duidelijker

De nieuwe ondergrens voor strafbaar seksueel handelen, zoals voorgesteld in het wetsvoorstel seksuele misdrijven, moet veel duidelijker. Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in een onlangs gepubliceerd wetgevingsadvies.
Lees meer

EOKM komt met meldapp kinderporno

Iedereen die kinderporno tegenkomt in chatdiensten (zoals WhatsApp of Facebook Messenger) kan dat vanaf nu rechtstreeks melden bij het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM).
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Conceptversie Handreiking Samen Deskundig

Conceptversie van een handreiking voor gemeenten over ervaringsdeskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lees meer

Rapport Onvoldoende gezien

Met de meeste kinderen in Nederland gaat het gelukkig goed. Maar er zijn ook kinderen met wie het minder goed gaat. De Kinderombudsman wil graag weten waarom sommige kinderen een onvoldoende geven aan hun leven en wat er nodig is om hun leven te verbeteren.
Lees meer

Nieuwe tool signaleert slachtoffers loverboys in een vroeg stadium

Marcel Lieskamp ontwikkelde samen met de gemeente Weert, Bureau Jeugdzorg Limburg, stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg en het Openbaar Ministerie een signaleringsinstrument voor potentiële slachtoffers van loverboys. Op ZonMw.nl vertelt hij over deze tool: 11VB.
Lees meer

De Pleger in Ons

Moviera heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd speciaal voor plegers van huiselijk geweld: De Pleger in Ons. De site is onderdeel van het gelijknamige project waarbinnen ervaringsdeskundigen hulp, advies en ondersteuning bieden aan plegers.
Lees meer

Trafficking in Persons Report 2020

Nederland voldoet volledig aan de minimumnormen om mensenhandel uit te bannen, zo blijkt uit het jaarlijkse TIP-rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Wel moet Nederland meer doen om slachtoffers van seksuele uitbuiting te identificeren en mensenhandelaren te vervolgen en te berechten.
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl

Agenda