E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 1 november 2021

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Minder meldingen huiselijk geweld in eerste halfjaar 2021

In het eerste halfjaar van 2021 ontvingen de Veilig Thuis organisaties bijna 61 duizend meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Daarnaast gaven ze ruim 67 duizend keer advies aan slachtoffers, omstanders of professionals. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
Lees meer

Meer jongeren ontvangen jeugdzorg dan eerder gedacht

Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt, ligt hoger dan eerder werd gedacht. Het CBS heeft zijn onderzoeksmethode aangepast en daardoor kwamen in het eerste halfjaar van 2021 ruim 21.000 meer jeugdzorgcliënten in beeld. 
Lees meer

Extra geld voor aanpak (online) seksuele misdrijven

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt geld vrij om de aanpak van seksuele misdrijven en online kinderpornografisch materiaal een impuls te geven. Dat heeft minister Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
Lees meer

Social media campagne tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

Er is een online preventiecampagne gestart om de aandacht te vestigen op huiselijk geweld tegen kinderen en jongeren. De campagne ‘Time-out’ is ontwikkeld door Veilig Thuis, De Kindertelefoon en het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van VWS.
Lees meer

Veilig Thuis en Sterk Huis maken vuist tegen femicide

Debbie Maas (Veilig Thuis), Gerrianne Rozema en Lian Smits (Sterk Huis) hebben een pamflet geschreven waarin zij stellen dat alles op alles gezet moet worden om femicide (vrouwenmoord) te voorkomen. "Waar wachten we nog op?"
Lees meer

Landelijke uitrol Drakentemmers

De VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs heeft onlangs de overbruggingsfinanciering voor Drakentemmers in 2022 goedgekeurd. Volgend jaar zal in het teken staan van een landelijke uitrol, zodat (aankomende) behandelaren uit heel Nederland kunnen aansluiten.
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Vrouwen uit de knel

De VNG-handreiking 'Vrouwen uit de knel' biedt gemeenten praktische handvatten om financiële knelpunten in de vrouwenopvang aan te pakken en op te lossen. 
Lees meer

Augeo Magazine - Meer oog voor ouders

Ouders zijn niet alleen opvoeders. Om hen optimaal te ondersteunen in hun opvoederschap moet je ook aandacht hebben voor hoe het met ouders zélf gaat. In dit nummer van Augeo Magazine lees je waardevolle informatie, tips en achtergronden die je daarbij helpen.
Lees meer

Veiligheid slachtoffer uitgangspunt bij stalking en huiselijk geweld

In reactie op een reportage van NOS op 3 over moord op vrouwen, publiceerde Politie.nl een artikel  over het aangifteproces van huiselijk geweld en stalking in Nederland. 
Lees meer

De Multifocus aanpak in Groningen

Multifocus is een goede interventie om in te zetten bij een tijdelijk huisverbod of code rood zaken in gezinnen met complexe meervoudige problematiek. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut naar de Multifocus aanpak in Groningen.
Lees meer

Seksueel misbruik, de naïviteit voorbij?

Opiniestuk in het Reformatorisch Dagblad van hoogleraar kinderlongziekten Kors van der Ent. Hij noemt de onzichtbaarheid van seksueel misbruik 'schrikbarend'. 
Lees meer

Het gaat niet om sekse, het gaat om gender

Het wordt hoog tijd om werk te maken van een analyse van de genderverhoudingen die geweld in de intieme sfeer veroorzaken. Dat stellen Janine Janssen en Katrien de Vaan in dit artikel op Socialevraagstukken.nl. 
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl

Agenda