E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - februari 2022

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Nieuw platform voor jongeren om online seksueel misbruik bespreekbaar te maken

Jaarlijks worden ruim 100.000 kinderen en jongeren slachtoffer van een vorm van online seksueel misbruik. Platform WTFFF?! speelt in op de informatie- en hulpbehoeften van jongeren na het meemaken van online seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik. 

Lees meer

Kabinet versterkt aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld met regeringscommissaris

Op voordracht van het kabinet wordt Mariëtte Hamer regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het kabinet wil op deze manier meer doen aan bewustwording en een veilige cultuur. 

Lees meer

Niet meer meldingen van huiselijk geweld bij ZSM tijdens lockdown

Tijdens de eerste 3,5 maand van de coronapandemie werden niet meer meldingen van huiselijk geweld gedaan dan in een even lange periode in het najaar van 2019. 

Lees meer

Zorg voor moeders met een kind geboren uit seksueel geweld

Om passende ondersteuning te bieden aan moeders met een kind geboren uit seksueel geweld, deze kinderen en hulpverleners, heeft het Psychotraumacentrum Zuid Nederland de website www.moms.nl gelanceerd.

Lees meer

Nieuw: factsheet over intieme terreur

Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld die gekenmerkt wordt door een patroon van controle en dwang. In opdracht van het programma Geweld hoort nergens thuis werd een factsheet ontwikkeld.

Lees meer

Explosieve stijging chats en telefoontjes CSG na uitzending BOOS over misstanden bij The Voice of Holland

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) ontving rondom de uitzending van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland 508 procent meer telefoontjes en 28 keer meer chats vergeleken met vorig jaar in dezelfde periode. 

Lees meer

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: nieuwe aanpak toezicht bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat zich in het toezicht op een veilige zorgrelatie meer richten op bewustwording en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. 

Lees meer

Podcast 'De reis naar herstel'

In de podcast-serie 'De reis naar Herstel' vertellen vier ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld over wat zij hebben meegemaakt en hoe zij de weg naar herstel hebben gevonden.

Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Kamerbrief over de integrale aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Kamerbrief waarin minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer informeren over de instelling van een onafhankelijke regeringscommissaris voor de gecoördineerde aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Lees meer

Ouderenmishandeling - veilig en beschermd ouder worden

Wat kunnen (sociaal) professionals en omstanders doen als ze signalen opvangen dat er iets niet pluis is? Meer hierover is te lezen in deze handreiking van Movisie.

Lees meer

Rapportage 'Online shaming in het PO en VO'

In november 2021 hebben leerkrachten groep 7 en/of 8 (primair onderwijs), zorgcoördinatoren (VO) en teamleiders/-coördinatoren (voortgezet onderwijs) meegewerkt aan een onderzoek over online shaming in het primair en voorgezet onderwijs. 

Lees meer

Onderzoek naar jongensslachtoffers binnen de prostitutie in Nederland

Dit rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) en Lumens biedt inzichten in de achtergrond van jongens die seks hebben tegen betaling, en specifiek jongens die slachtoffer zijn van uitbuiting en misbruik.

Lees meer

Geweld hoort nergens thuis eindrapportage

In deze laatste rapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is te lezen welke resultaten geboekt zijn sinds de start van het programma in 2018 om de samenwerking rond en met gezinnen waar het niet altijd veilig is, te verbeteren.

Lees meer

Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2021

De derde editie van de monitor huiselijk geweld en kindermishandeling brengt in beeld welk verschil de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling maakt in de levens van de betrokken mensen.

Lees meer

Kompas: ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Het programma 'Integraal werken in de wijk' ontwikkelde voor professionals een Kompas dat signalen, risicofactoren en beschermende factoren stelselmatig in kaart brengt.

Lees meer

Voortgangsbrief aanpak (online) seksueel geweld en zeden

Minister Grapperhaus (JenV) informeert hierin de Tweede Kamer over de ontwikkelingen bij de aanpak van (online) seksueel geweld en kindermisbruik.

Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl