Publicaties

431 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Medisch beroepgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders

Dissertatie Universiteit Leiden.

Publicatie | 27-02-2019

Huiselijk geweld: feiten en cijfers 2019

Huiselijk geweld: feiten en cijfers 2019. Utrecht: Movisie (2019). Factsheet over de prevalentie van huiselijk geweld en enkele ...

Factsheet | 25-02-2019

Richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein

Deze richtlijn helpt zorgverleners om alert te zijn, tijdig misstanden te signaleren en adequate maatregelen te nemen

Interventie | 20-02-2019

Huwelijksdwang. Wat ziet de politie?

Een verkenning van casuïstiek uit 2017.

Rapport | 14-02-2019

Tussenevaluatie Handle With Care

Snelle steun organiseren voor kinderen na huiselijk geweld.

Publicatie | 14-02-2019

Handle With Care

Sociale steun voor kinderen die thuis veel stress meemaken.

Interventie | 14-02-2019

Veiligheidsbeeld BES 2018

Een onderzoek naar praktische handvatten om criminaliteit en onveiligheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan te pakken.

Rapport | 13-02-2019

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

Verslag van een prevalentieonderzoek en van de ontwikkelingen in prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling sinds de ...

Rapport | 06-02-2019

Plegers van partnergeweld en kindermishandeling

Verschillen, overeenkomsten en overlap. In dit onderzoek worden verschillen in risicofactoren tussen plegers van partnergeweld, ...

Rapport | 05-02-2019

Signaleren achter de voordeur

Handreiking huiselijk geweld voor woningcorporaties.

Publicatie | 31-01-2019