Publicaties

445 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld leren gebruiken

Online modules voor artsen.

Interventie | 10-03-2019

Verwijsindex risicojongeren

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal infomatiesysteem dat risicosignalen van hulpverleners over ...

Interventie | 28-02-2019

Brochure 'Geweld hoort nergens thuis'

Brochure over het programma Geweld hoort nergens thuis.

Brochure | 28-02-2019

Brochure 'Violence does not have a place in the home'

Brochure about 'Violence does not have a place in the home'. This is a national multi-year programme commissioned by the Ministry ...

Brochure | 28-02-2019

Medisch beroepgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders

Dissertatie Universiteit Leiden.

Publicatie | 27-02-2019

Huiselijk geweld: feiten en cijfers 2019

Huiselijk geweld: feiten en cijfers 2019. Utrecht: Movisie (2019). Factsheet over de prevalentie van huiselijk geweld en enkele ...

Factsheet | 25-02-2019

Richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein

Deze richtlijn helpt zorgverleners om alert te zijn, tijdig misstanden te signaleren en adequate maatregelen te nemen

Interventie | 20-02-2019

Huwelijksdwang. Wat ziet de politie?

Een verkenning van casuïstiek uit 2017.

Rapport | 14-02-2019

Tussenevaluatie Handle With Care

Snelle steun organiseren voor kinderen na huiselijk geweld.

Publicatie | 14-02-2019

Handle With Care

Sociale steun voor kinderen die thuis veel stress meemaken.

Interventie | 14-02-2019